KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Du Lịch

Khoa QTKD - 25/06/2020 - 0 bình luận

STT TÊN MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC TẢI VỀ
01      Giao tiếp trong kinh doanh BADM1368 Tải tại đây
02      Thống kê ứng dụng BADM1377 Tải tại đây
03      Quản trị học BADM1364 Tải tại đây
04      Quản trị nhân lực BADM1366 Tải tại đây
05      Tổng quan du lịch TOUR1301 Tải tại đây
06      Kinh tế du lịch TOUR1302 Tải tại đây
07      Marketing du lịch BADM2341 Tải tại đây
08      Địa lý du lịch Việ Nam BADM2340 Tải tại đây
09      Thực tế ngành TOUR1304 Tải tại đây
10      Các vùng văn hóa Việt Nam TOUR1313 Tải tại đây
11      Du lịch sinh thái BADM2345 Tải tại đây
12      Du lịch văn hóa và di sản BADM2344 Tải tại đây
13      Quản trị sự kiện và lễ hội TOUR1312 Tải tại đây
14      Quản trị bán hàng BADM1389 Tải tại đây
15      Khởi nghiệp BADM1390 Tải tại đây
16      Digital Marketing BADM1393 Tải tại đây
17      Hoạt náo trong du lịch TOUR1118 Tải tại đây
18      Giá trị sống 1 BADM2188 Tải tại đây
19      Giá trị sống 2 BADM1198 Tải tại đây
20      Quản trị bản thân BADM1186 Tải tại đây
21      Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực BADM2117 Tải tại đây
22      Tư duy phản biện và sáng tạo BADM1197 Tải tại đây
23      Xác định mục tiêu BADM2119 Tải tại đây
24      Kỹ năng ứng tuyển và trả lời phỏng vấn BADM2120 Tải tại đây
25      Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp BADM2121 Tải tại đây
26      Tuyến điểm du lịch Việt Nam BADM2374 Tải tại đây
27      Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch BADM2376 Tải tại đây
28      Quản trị kinh doanh lữ hành BADM2375 Tải tại đây
29      Thực tế chuyên ngành TOUR1307 Tải tại đây
30      Du lịch bền vững TOUR1305 Tải tại đây
31      Giao tiếp và lễ tân ngoại giao TOUR1309 Tải tại đây
32      Thiết kế và điều hành tour TOUR1310 Tải tại đây
33      Phát triển sản phẩm du lịch TOUR1315 Tải tại đây
34      Quản trị điểm đến du lịch TOUR1317 Tải tại đây
35      Quản trị thương hiệu BADM2384 Tải tại đây
36      Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1343 Tải tại đây
37      Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch BADM2343 Tải tại đây
38      Quản trị kinh doanh khách sạn BADM2354 Tải tại đây
39      Hành vi khách hàng BADM1391 Tải tại đây
40      Tiếng Anh du lịch GENG1355 Tải tại đây
41      Thực tập 1 BADM2601 Tải tại đây
42      Thực tập 2 TOUR4899 Tải tại đây
43      Khoá luận tốt nghiệp TOUR4699 Tải tại đây