KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học khóa 2016

Vương Minh Khoa - 26/04/2017 - 0 bình luận

Đề cương môn học Chất lượng cao - Ngành Quản trị kinh doanh

Chi tiết đề cương môn học khóa 2016

Đề cương môn học khóa 2016
TỈ LỆ GIỮA KỲ 50% ÁP DỤNG VỚI TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC, KỂ TỪ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90. Tiếng Anh CN KD quốc tế