KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Du Lịch

Khoa QTKD - 29/07/2020 - 0 bình luận

STT

Tên môn học

Mã môn học

Xem chi tiết

01

     Chương trình đào tạo ngành Du lịch

 

Tải tại đây

02

     Triết học Mác Lênin

POLI1304

Tải tại đây

03

     Kinh tế chính trị Mác Lênin

POLI1205

Tải tại đây

04

     Chủ nghĩa xã hội khoa học

POLI1206

Tải tại đây

05

     Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

POLI1207

Tải tại đây

06

     Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI1208

Tải tại đây

07

     Đại cương văn hóa Việt Nam

VIET1305

Tải tại đây

08

     Nhân học đại cương

SOCI1316

Tải tại đây

09

     Kinh tế vĩ mô 1

ECON1302

Tải tại đây

10

     Giao tiếp trong kinh doanh

BADM1368

Tải tại đây

11

     Xã hội học đại cương

SOCI1301

Tải tại đây

12

     Tâm lý học đại cương

SOCI1317

Tải tại đây

13

     Kinh tế học đại cương

SEAS2301

Tải tại đây

14 

     An sinh xã hội

SWOR1302

Tải tại đây

15

     Nguyên lý kế toán

ACCO1325

Tải tại đây

16

     Pháp luật đại cương

GLAW1315

Tải tại đây

17

     Lý luận nhà nước và pháp luật

BLAW1301

Tải tại đây

18

     Thống kê ứng dụng

BADM1377

Tải tại đây

19

     Tư duy phản biện

BLAW1309

Tải tại đây

20

     Hóa đại cương

CHEM1303

Tải tại đây

21

     Con người và môi trường

BIOT1341

Tải tại đây

22

     Tin học đại cương

COMP1307

Tải tại đây

23

     Tin học ứng dụng

COMP2403

Tải tại đây

24

     Tiếng anh nâng cao 1

GENG1339

Tải tại đây

25

     Tiếng anh nâng cao 2

GENG1340

Tải tại đây

26

     Tiếng anh nâng cao 3

GENG1341

Tải tại đây

27

     Tiếng anh nâng cao 4

GENG1342

Tải tại đây

28

     Giáo dục thể chất 1

PEDU0201

Tải tại đây

29

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền

PEDU0202

Tải tại đây

30

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá

PEDU0203

Tải tại đây

31

     Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông

PEDU0204

Tải tại đây

32

     Giáo dục thể chất 2 - Võ thuật

PEDU0205

Tải tại đây

33

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn

PEDU0206

Tải tại đây

34 

     Giáo dục thể chất 2 - Bơi lội

PEDU0207

Tải tại đây

35

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ

PEDU0208

Tải tại đây

36

     Kinh tế vi mô 1

ECON1301

Tải tại đây

37

     Quản trị học

BADM1364

Tải tại đây

38

     Quản trị nhân lực

BADM1366

Tải tại đây

39

     Tổng quan du lịch

TOUR1301

Tải tại đây

40

     Kinh tế du lịch

TOUR1302

Tải tại đây

41

     Marketing du lịch

BADM2341

Tải tại đây

42

     Địa lý du lịch Việt Nam

BADM2340

Tải tại đây

43

     Thực tế ngành

TOUR1304

Tải tại đây

44

     Các vùng văn hóa Việt Nam

TOUR1313

Tải tại đây

45

     Du lịch sinh thái

BADM2345

Tải tại đây

46

     Luật du lịch

GLAW1327

Tải tại đây

47

     Du lịch văn hóa và di sản

BADM2344

Tải tại đây

48

     Quản trị sự kiện và lễ hội

TOUR1312

Tải tại đây

49

     Quản trị bán hàng

BADM1389

Tải tại đây

50

     Khởi nghiệp

BADM1390

Tải tại đây

51

     Digital Marketing

BADM1393

Tải tại đây

52

     Hoạt náo trong du lịch

TOUR1118

Tải tại đây

53

     Giá trị sống 1

BADM2188

Tải tại đây

54

     Giá trị sống 2

BADM1198

Tải tại đây

55

     Quản trị bản thân

BADM1186

Tải tại đây

56 

     Thông minh cảm xúc, tư duy tích cực

BADM2117

Tải tại đây

57 

     Tư duy phản biện và sáng tạo

BADM1197

Tải tại đây

58

     Xác định mục tiêu

BADM2119

Tải tại đây

59

     KN ứng tuyển và trả lời phỏng vấn

BADM2120

Tải tại đây

60

     Khả năng làm việc chuyên nghiệp

BADM2121

Tải tại đây

61

     Tuyến điểm du lịch Việt Nam 

BADM2374

Tải tại đây

62

     Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

BADM2376

Tải tại đây

63

     Quản trị kinh doanh lữ hành

BADM2375

Tải tại đây

64

     Thực tế chuyên ngành

TOUR1307

Tải tại đây

65

     Du lịch bền vững

TOUR1305

Tải tại đây

66

     Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

TOUR1309

Tải tại đây

67

     Thiết kế và điều hành tour

TOUR1310

Tải tại đây

68

     Phát triển sản phẩm du lịch

TOUR1315

Tải tại đây

69

     Quản trị điểm đến du lịch

TOUR1317

Tải tại đây

70

     Quản trị thương hiệu

BADM2384

Tải tại đây

71

     Tiếng anh nâng cao 5

GENG1343

Tải tại đây

72

     Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

BADM2343

Tải tại đây

73

     Quản trị kinh kinh doanh khách sạn

BADM2354

Tải tại đây

74

     Hành vi khách hàng

BADM1391

Tải tại đây

75

     Tiếng Anh du lịch 

GENG1355

Tải tại đây

76

     Thực tập 1

BADM2601

Tải tại đây

77

     Thực tập 2 - Du lịch

TOUR4899

Tải tại đây

78

     Khóa luận tốt nghiệp - Du lịch

TOUR4699

Tải tại đây