KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hoạt động tư vấn tuyển sinh 2017

Khoa QTKD - 18/04/2017 - 0 bình luận

Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2017

Nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2017, Trường Đại Học Mở TPHCM đã sử dụng công nghệ live stream để tư vấn trực tiếp cho các bạn học sinh. Từ đó, mọi thắc mắc, lo lắng, trăn trở về thi cử, về việc chuẩn bị hồ sơ, về việc chọn ngành nghề, về kinh nghiệm những ngày thi, về việc thay đổi thông tin và cả những thách thức, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp,... đề được ban tư vấn tuyển sinh và các chuyên gia tư vấn là Quý Thầy Cô lãnh đạo các Khoa sẽ sẵn sàng đồng hành cùng Quý bậc phụ huynh, các bạn học sinh trong 90phút truyền hình trực tiếp và giải đáp thắc mắc.

Sau đây là các phần tư vấn tuyển sinh trực tiếp của Trường Đại Học Mở TPHCM (bao gồm 4 kỳ)

Kỳ 1:

 

Kỳ 2:

 

Kỷ 3:

 

Kỳ 4: