KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIỆP VỀ NGÀNH HỌC: KINH DOANH QUỐC TẾ

Khoa QTKD - 30/11/2022 - 0 bình luận

Tên ngành

Kinh doanh quốc tế

Giới thiệu vắn tắt ngành

(100 -120 words)

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Kinh doanh quốc tế để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Thời gian đào tạo

(Chỉ ghi số năm và số học kỳ)

4 năm

Tổng số tín chỉ đào tạo

(Ghi vắn tắt tổng số TC bao gồm LT và TH, GDĐC, GDCN và Thực tập, khóa luận)

 • 125 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 74 tín chỉ
 • Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Chuyên ngành (nếu có)

(List tên các chuyên ngành)

 •  

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

(List vị trí việc làm có nêu ở CTĐT mới nhất.)

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Vị trí việc làm 1: chuyên viên xuất nhập kharu, nhân viên kinh doanh chuyên thu gom hàng lẻ/ nguyên container thuộc hệ thống đường biển/ hàng không tại các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ. Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí Quản trị viên/ Trưởng nhóm/ Phụ trách hoặc Phó trưởng bộ phận các đơn vị (sau 3-5 năm)
 • Vị trí việc làm 2: Chuyên viên phụ trách dự án, chuyên viên phụ trách nhãn hàng của dự án quốc tế, các dự án trong chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp (các vị trí việc làm này hầu hết ở các tổ chức quốc tế (các NGOs như Ngân hàng quốc tế, Tổ chức lao động quốc tế, Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hiệp quốc…), các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty Việt Nam ở nước ngoaì hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị dự án như giám đốc nhãn hàng toàn cầu (sau 3-5 năm)
 • Vị trí việc làm 3: Chuyên viên tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu, số liệu xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài; chuyên viên thực hiện các gói dự án điều tra, giám sát, tổng hợp dữ liệu làm cơ sở lập quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, ngành nghề sản xuất phục vụ xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài; chuyên viên thực hiện quản lý nhà nước liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu và các loại hình kinh doanh quốc tế. Các vị trí việc làm này được bố trí  tại các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cục đầu tư nước ngoài, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cơ quan hải quan. Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị đội nhóm, phòng ban trong 3-7 năm.

Điều kiện tốt nghiệp

(Ghi theo CTĐT mới nhất)

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành;
 • Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học.

Link dẫn về Chương trình đào tạo của ngành

https://drive.google.com/file/d/1L_n_5HGPcbU03YpcFJ1rZ0RwxImS3r6s/view

Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

Khoa Quản trị kinh doanh

 • Phòng 403, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3838 6604 - Email: qtkd@ou.edu.vn