KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIỆP VỀ NGÀNH HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa QTKD - 30/11/2022 - 0 bình luận

Tên ngành

Quản trị kinh doanh

Giới thiệu vắn tắt ngành

(100 -120 words)

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Quản trị kinh doanh để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Thời gian đào tạo

(Chỉ ghi số năm và số học kỳ)

4 năm

Tổng số tín chỉ đào tạo

(Ghi vắn tắt tổng số TC bao gồm LT và TH, GDĐC, GDCN và Thực tập, khóa luận)

 • 125 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 74 tín chỉ
 • Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Chuyên ngành (nếu có)

(List tên các chuyên ngành)

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp
 • Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

(List vị trí việc làm có nêu ở CTĐT mới nhất.)

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Vị trí việc làm 1: chuyên viên, trợ lý kinh doanh; chuyên viên kiểm soát chất lượng; chuyên viên phụ trách chiến lược tại các công ty tư nhân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Chuyên viên tại các tổ chức khu vực công, hoặc các Ủy ban tư vấn, cố vấn thuộc nhiều các sở ban ngành. Sau một thời gian làm việc, tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện quy định của luật pháp (nếu có) người học có thể phát triển nghề nghiệp thành nhà quản trị cấp trung: trưởng nhóm, phụ trách hoặc phó trưởng bộ phận các đơn vị (sau 3-5 năm)
 • Vị trí việc làm 2: Chủ doanh nghiệp, thông qua xây dựng ý tưởng kinh doanh và thực hiện khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp và điều hành doanh  nghiệp.

Điều kiện tốt nghiệp

(Ghi theo CTĐT mới nhất)

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành;
 • Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học.

Link dẫn về Chương trình đào tạo của ngành

https://drive.google.com/file/d/1wj7IdC_GR3OoiII9B6mD2-rvVIPhkjUZ/view

Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

Khoa Quản trị kinh doanh

 • Phòng 403, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3838 6604 - Email: qtkd@ou.edu.vn