KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIỆP VỀ NGÀNH HỌC: DU LỊCH

Khoa QTKD - 30/11/2022 - 0 bình luận

Tên ngành

Du lịch

Giới thiệu vắn tắt ngành

(100 -120 words)

Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có phẩm chất chính trị, tư tưởng tốt; Có năng lực chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp tốt; Có kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội, kinh tế liên quan đến du lịch, lữ hành; Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động quản lý nhà nước của ngành du lịch, về nghiệp vụ của doanh nghiệp du lịch, của các bên liên quan; Có ý thức chấp hành luật pháp và trách nhiệm trong công việc.

Thời gian đào tạo

(Chỉ ghi số năm và số học kỳ)

4 năm

Tổng số tín chỉ đào tạo

(Ghi vắn tắt tổng số TC bao gồm LT và TH, GDĐC, GDCN và Thực tập, khóa luận)

 • 125 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 74 tín chỉ
 • Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Chuyên ngành (nếu có)

(List tên các chuyên ngành)

 

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

(List vị trí việc làm có nêu ở CTĐT mới nhất.)

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Vị trí việc làm 1: Hướng dẫn viên du lịch; Chuyên viên thiết kế và điều hành chương trình du lịch nội địa và quốc tế; Chuyên viên kinh doanh, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các công ty du lịch lữ hành; Các vị trí công việc như chuyên viên kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan như khối lưu trú, hàng không, công ty tổ chức sự kiện…
 • Vị trí việc làm 2: Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu và các công việc liên quan tại các trường Cao đẳng, Đại học

Điều kiện tốt nghiệp

(Ghi theo CTĐT mới nhất)

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành;
 • Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học.

Link dẫn về Chương trình đào tạo của ngành

https://drive.google.com/file/d/17a25hrh8DZKG4PfgZlbMjOFOO-pq1H0C/view

Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

Khoa Quản trị kinh doanh

 • Phòng 403, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3838 6604 - Email: qtkd@ou.edu.vn