KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HỌC: LOGISTICS VÀ QUÀN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Khoa QTKD - 30/11/2022 - 0 bình luận

Tên ngành

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Giới thiệu vắn tắt ngành

Đào tạo cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Thời gian đào tạo

4 năm

Tổng số tín chỉ đào tạo

125 tín chỉ

Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 74 tín chỉ

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

Vị trí việc làm 1: Chuyên viên, trợ lý kin doanh; chuyên viên kiểm soát chất lượng; chuyên viên phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh hãng tàu, forwarder tại các công ty tư nhân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Chuyên viên tại các tổ chức khu vực công, hoặc các Ủy ban tư vấn, cố vấn thuộc nhiều các sở ban ngành liên quan đến xuất nhập khẩu. Sau một thời gian làm việc, tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện, quy định của luật pháp (nếu có) người học có thể phát triển nghề nghiệp trở thành nhà quản trị cấp trung: trưởng nhóm, phụ trách hoặc phó trưởng bộ phận các đơn vị.

Vị trí việc làm 2: Chuyên viên thu mua, thanh toán quốc tế; Văn phòng đại diện của các công ty đa quốc gia.

Vị trí việc làm 3: Nhân viên Logistics, chứng từ, nhân viên hiện trường, điều vận đội xe, dịch vụ khách hàng.

Vị trí việc làm 4: Chủ doanh nghiệp Logistics và chuỗi cung ứng, thông qua xây dựng ý tưởng kinh doanh và thực hiện khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp.

Điều kiện tốt nghiệp

Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành;

Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên;

Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất;

Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành;

Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học.

Thông tin liên hệ và hỗ trợ

Khoa Quản trị kinh doanh

Phòng 403, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3838 6604 - Email: qtkd@ou.edu.vn