KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIỆP VỀ NGÀNH HỌC: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Khoa QTKD - 30/11/2022 - 0 bình luận

 

Tên ngành

Quản trị nhân lực

Giới thiệu vắn tắt ngành

(100 -120 words)

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Quản trị nhân lực để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Thời gian đào tạo

(Chỉ ghi số năm và số học kỳ)

4 năm

Tổng số tín chỉ đào tạo

(Ghi vắn tắt tổng số TC bao gồm LT và TH, GDĐC, GDCN và Thực tập, khóa luận)

 • 125 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 74 tín chỉ
 • Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Chuyên ngành (nếu có)

(List tên các chuyên ngành)

https://drive.google.com/file/d/13k1oa6QGGlPMlrPYaIP72p2NQsjHHB4Q/view

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

(List vị trí việc làm có nêu ở CTĐT mới nhất.)

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Vị trí việc làm 1: chuyên viên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, định mức, quản trị tiền lương, quan hệ lao động…ở phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề. Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cơ sở (Team lead của một bộ phận) trong 3-5 năm, vị trí quản trị viên cấp trung (trưởng phó phòng) sau 5-7 năm, vị trí giám đốc nhân sự tại các công ty lớn sau 10-15 năm
 • Vị trí việc làm 2: Chuyên viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động…Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cơ sở ((Team lead của một bộ phận) trong 3 năm, vị trí quản trị viên cấp trung (trưởng phó phòng sau 5-7 năm, vị trí giám đốc nhân sự tại các công ty sau 10-15 năm.
 • Vị trí việc làm 3: Chuyên viên trong các phòng tổ chức nhân sự của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội; Chuyên viên ở Sở hoặc Phòng Lao động thương binh – xã hội tại các địa phương; Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về lao động, xã hội, tiền lương, công đoàn…Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí chuyên viên chính trong 3-5 năm; Trưởng phó phòng trong 6-8 năm; Giám đốc Sở hoặc Viện sau 10-12 năm

Điều kiện tốt nghiệp

(Ghi theo CTĐT mới nhất)

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành;
 • Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học.

Link dẫn về Chương trình đào tạo của ngành

 

Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

Khoa Quản trị kinh doanh

 • Phòng 403, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3838 6604 - Email: qtkd@ou.edu.vn