KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

ROBERT BOSCH ENGINEERING AND BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM

Khoa QTKD - 13/04/2021 - 0 bình luận

ROBERT BOSCH ENGINEERING AND BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM

Bên công ty Bosch ( Đức) đang cần tuyển một số bạn intern như sau

  • -  1 vị trí internship cho bộ phận Facility Management: 1 phụ trách Reception

  • -  1 vin trí internship cho bộ phận Facility Management: phụ trách Technical function

JD của các vị trí này như file đính kèm

Internship duration: 6 months (full time). Có lương và allowance theo chính sách công ty. Nơi làm việc: Etown2, Tân Bình, HCM

Nếu bên trường có các bạn sinh viên phù hợp, cô có thể thông báo các bạn gửi CV ứng tuyển nhé Thank you!
Best regards,

Duong Hoang Phuc (Mr.)

Controlling, Finance,
Logistics and Facility Management

Tel: +84 28 3812 8222 Mobile: +84 966 79 79 86

phuc.duonghoang@vn.bosch.com

ROBERT BOSCH ENGINEERING AND BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM Co., Ltd.

2nd F, Etown 2 Building, 364 Cong Hoa St, Ward 13, Tan Binh District, HCM City, Vietnam