KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Cơ hội việc làm 2017 cùng VietNamworks: “Mang việc làm từ VietNamworks đến Trường Đại học Mở Tp.HCM – câu chuyện ứng tuyển thành công”. Nguồn: Trung tâm tư vấn & hỗ trợ việc làm- Trường ĐH Mở Tp. HCM

Lê Phan Anh Vũ - 07/04/2017 - 0 bình luận

Sinh viên xem chi tiết thông tin tại website:

http://cvonline.ou.edu.vn/news/co-hoi-viec-lam-2017-cung-vietnamworks-mang-viec-lam-tu-vietnamworks-den-truong-dai-hoc-mo-tp-hcm-cau-chuyen-ung-tuyen-thanh-cong-348.html