KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Business Management Development Program BMDP

Nguyễn Ngọc Đan Thanh - 13/04/2021 - 0 bình luận

Business Management Development Program BMDP được xây dựng cho những bạn trẻ luôn mong muốn học hỏi để tận dụng hết tiềm năng phát triển của bản thân.

 

  • Giai đoạn 1: Chương trình dẫn nhập: Giai đoạn cung cấp cho bạn các thông tin đầy đủ về chương trình BMDP: hoạt động, giá trị, tổng quan và mong đợi của cấp quản lý. Ngoài ra, bạn sẽ được đào tạo về kỹ năng mềm và một số kỹ năng cần thiết khác để giúp bản thân sẵn sàng tham gia các giai đoạn tiếp theo. Bạn sẽ được hỗ trợ nhiệt tình bởi một người hướng dẫn đầy kinh nghiệm trong giai đoạn này.

 

  • Giai đoạn 2: Tích lũy kinh nghiệm: Đây là một bước quan trọng để bạn có cái nhìn rộng hơn về vai trò và mục tiêu của mình về tình hình kinh doanh, về bộ phận làm việc, về sự tương tác với các bên liên quan và xây dựng sự liên kết cùng họ, về phong cách làm việc và về các kiến thức cần thiết khác. Chúng tôi xây dựng giai đoạn này để giúp các bạn vừa học hỏi vừa thực hành những kỹ năng mới.

 

  • Giai đoạn 3: Thể hiện khả năng: Bạn sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân với một thái độ “Tôi luôn sẵn sàng” dựa trên chỉ tiêu KPI đã được giao. Phát triển con người là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi và đây chính cơ hội đê bạn không ngừng nâng cao năng lực bản thân.

 

Thời gian chương trình: 12 tháng

Các bộ phận đang tuyển dụng:

  • KINH DOANH (B2B)
  • TIẾP THỊ (PHÂN TÍCH GIÁ)

BMDP đang tìm kiếm: 

  • Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc ít hơn 1 năm kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành như: Thương mại, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Kinh tế, Luật kinh tế,...
  • Năng động, tạo kết quả, có khả năng thích nghi và học hỏi;
  • Điểm trung bình ≥ 6.5/10 hoặc tương đương.
  • Sẵn sàng đi thị trường.

Cách ứng tuyển: Gửi CV đến email: 

HR-Recruitment@fico-ytl.com |  hoặc

van.letuong@fico-ytl.com 

Xem thêm chi tiết tại file đính kèm hoặc: https://fico-ytl.com/recruitment/chuong-trinh-bmdp/