KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Bản tin tuyển dụng việc làm Tuần 20 - năm 2017

Lê Phan Anh Vũ - 12/06/2017 - 0 bình luận

Trung tâm Hướng nghiệp Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh xin gửi thông tin việc làm Tuần thứ 20 - 2017 đến các bạn có nhu cầu ứng tuyển.

Mọi chi tiết xin truy cập vào website:

http://vieclam.ou.edu.vn/ban-tin/ban-tin-tuyen-dung-viec-lam-tuan-thu-20-nam-2017.35a52a67/vi