KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Sinh viên và hoạt động Đoàn – Hội

Huỳnh Hạnh Phúc - 14/03/2016 - 0 bình luận

Nhiệm vụ

Tổ chức Đoàn Khoa – Liên Chi Hội Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã trở thành lá cờ đầu trong công tác tổ chức các hoạt động dành cho sinh viên trong suốt nhiều năm qua. Nhiệm vụ của chúng tôi là chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.

Thành tích cao nhất

LIÊN CHI HỘI KHOA

Hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh Viên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

2013

Lá cờ đầu công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

Bằng khen Trương Ương Hội Sinh Viên Việt Nam về công tác Hội và Sinh Viên

Hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh Viên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

2014

Giấy khen Thành Hội về công tác Hội và Sinh Viên Thành Phố

Hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh Viên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

2015

Lá cờ đầu công tác Hội và phong trào Sinh Viên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

Giấy khen Thành Hội về công tác Hội và sinh viên Thành Phố

ĐOÀN KHOA

Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

2013

Giấy khen Thành Đoàn về công tác Đoàn và Thanh Niên Thành Phố

Hoàn Thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

2014

Giấy khen Thành Đoàn về công tác Đoàn và Thanh Niên Thành Phố

Hoàn Thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

2015

Lá cờ đầu công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên Trường Đại Học Mở Tp.HCM

Giấy khen Thành Đoàn về công tác Đoàn và Thanh Niên Thành Phố

Các hoạt động nổi bật

Nhằm mục đích giúp quý độc giả dễ dàng theo dõi và cảm thấy thú vị hơn về những hoạt động nổi bật trong thời gian gần đây, chúng tôi đã thực hiện việc thống kê, báo cáo thông qua một đoạn video clip vô cùng sinh động.

Kính mời quý độc giả đón xem TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ

Liên hệ trực tuyến với chúng tôi qua fanpage: https://www.facebook.com/doanhoibaou2/