KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hoạt động sinh viên

Câu lạc bộ Open Marketing Group (OMG) và những hoạt động tiêu biểu
Câu lạc bộ Doanh Nhân Tương Lai (FEC) và những hoạt động tiêu biểu
Câu lạc bộ Nhân Sự Trẻ (YHR) và những hoạt động tiêu biểu
Tôi Là Marketer 2016 - Cuộc tranh tài nảy lửa đã chính thức khép lại
Mùa hè xanh năm 2015
Hoa tri thức năm 2015
Hội trại Tôi là thủ lĩnh Sinh viên 2016
Sinh viên và hoạt động Đoàn – Hội