KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chương trình Về Nguồn 2020

Khoa QTKD - 29/06/2020 - 0 bình luận

Chương trình Về nguồn “Tìm hiểu Khu di tích địa đạo Tam giác sắt” và tọa đàm “Trao đổi phương thức hoạt động Công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022”.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí (19/05/1890 – 19/05/2020) và nâng cao nhận thức Đoàn viên, cán bộ Đoàn của cụm hoạt động về ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng kỹ năng cần thiết cho sinh viên nên cụm hoạt động số 2 tổ chức Chương trình Về nguồn “Tìm hiểu Khu di tích địa đạo Tam giác sắt” và tọa đàm “Trao đổi phương thức hoạt động Công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022”.

Chương trình được tổ chức bởi Cụm số 2 gồm 4 Đoàn Khoa:

  • Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Đoàn Khoa Quản Trị Kinh Doanh
  • Đoàn Khoa Công Nghệ Sinh Học
  • Đoàn Khoa Xây Dựng

Đối tượng tham gia: Cán bộ Đoàn Hội Cụm số 2.
Thời gian(dự kiến): ngày 31 tháng 05 năm 2020.
Địa điểm: Khu di tích địa đạo Tam giác sắt và CS Bình Dương. 

Chương trình sẽ có những hoạt động gì?

  • Tìm hiểu các đặc điểm về địa lý, lịch sử, các cuộc đấu tranh cách mạng và các vị anh hùng gắn liền với địa danh lịch sử tại Địa đạo Tam giác sắt .
  • Giao lưu bóng đá, trang trí trái cây và giao lưu văn nghệ.
  • Ngoài ra, đây còn là buổi giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm của 4 Đoàn Khoa thuộc Cụm số 2.

Sau đây là một số hình ảnh về chương trình: