KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hội trại truyền thống khoa Quản trị Kinh doanh - BA CAMP 2019

Khoa QTKD - 30/06/2020 - 0 bình luận

Hội trại truyền thống là chương trình đặc trưng của khoa Quản Trị Kinh Doanh, được tổ chức ba năm một lần và sự trở lại lần này mang đã mang lại nhiều bất ngờ cũng như những đặc sắc riêng của khoa QTKD. Chương trình có hơn 180 sinh viên tham gia. Nhiều nhà tài trợ lớn nhỏ. Kinh phí chương trình lên đến 100 triệu

Thông tin hội trại 

  • Địa điểm tổ chức: Quần đảo: Khu Du Lịch Lu Glamping - Bình Thuận.
  • Thời gian tổ chức: 21-22/09/2019.