KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Ngày Hội Sinh Viên 05 Tốt

Khoa QTKD - 29/06/2020 - 0 bình luận

Ngày 14/06/2020, tại cơ sở 371 nguyễn Kiệm, chương trình Ngày Hội Sinh Viên 05 Tốt đã diễn ra. Đến với Ngày hội sinh viên 5 tốt 2020, Đoàn - Hội khoa QTKD nhận tổ chức gian hàng Học tập tốt. Gian hàng trưng bày 11 đề tài nghiên cứu khoa học của 11 khoa trong trường nhằm mục đích tuyên dương các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như tuyên truyền cho các sinh viên học tập và tham gia nghiên cứu khoa học.