KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hội thảo Kỹ năng dành cho nhà quản lý trẻ

Khoa QTKD - 29/06/2020 - 0 bình luận

“Khi nhìn vào dữ liệu ở những lá phiếu phản ánh, góp ý, chúng tôi thấy nhóm trẻ được đánh giá tích cực hơn những người có nhiều kinh nghiệm. Đây là tin đáng ngạc nhiên và trên cả tuyệt vời vì chúng sẽ tiếp thêm năng lượng cho các nhà quản lý trẻ tài năng - những người có khả năng đóng vai trò chủ chốt trong tương lai”, Joseph Folkman - Chủ tịch Zwenger/Folkman cho biết trong một bài viết được đăng trên tạp chí Forbes.

Khi chúng ta bước ra ngoài xã hội, để có được một cơ hội tốt, làm việc ở một vị trí cao của một công ty, chúng ta sẽ phải cần năng lực và rất nhiều kĩ năng khác nữa.

Đáp ứng được nhu cầu đó, Khoa Quản Trị Kinh Doanh kết hợp với Trung tâm huấn luyện kỹ năng thế hệ trẻ Mentoring đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề "Kỹ năng dành cho Nhà quản lý trẻ" dưới sự truyền đạt của nhiều diễn giả có nhiều kinh nghiệm và đã thành công trong cuộc sống:

1. Thầy Nguyễn Tấn Huy

  • Tổng Thư Ký Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
  • Phó Chủ tịch Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục

2. Anh Trương Hồng Hà

  • Trưởng bộ phận Tuyển dụng Tập đoàn Mai Linh

3. Anh Nguyễn Hưng Hòa - Host

  • Ban điều hành Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ trẻ

👉 Thời gian: 18h Thứ năm 11/06/2020
👉 Địa điểm: Phòng A33 Cơ sở Mai Thị Lựu