KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Du Lịch

Vương Minh Khoa - 22/06/2016 - 0 bình luận

Chương trình có thời gian đào tạo 4 năm học chia thành 11 học kỳ với 126 tín chỉ không bao gồm Giáo dục thể chất (5 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng (8 tín chỉ). Khối lượng kiến thức của chương trình bao gồm:

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 

Bao gồm 13 môn học với 38 tín chỉ bao gồm các khối môn môn học về tiếng Anh giao tiếp quốc tế (EIC),  tin học văn phòng, chính trị - pháp luật, toán - tin và khối kiến thức nhằm giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc học tập, nghiên cứu và hội nhập tốt với cuộc sống sau này như Kỹ năng học tập, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh. 

  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 

Chia thành 2 khối kiến thức:

  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành
  • Khối kiến thức ngành và chuyên sâu

Bao gồm 24 môn học, 5 chuyên đề, thực tập tốp nghiệp và khóa luận tốt nghiệp tương đương 88 tín chỉ. Một số môn chuyên ngành tiêu biểu:      

  • Quản trị du lịch
  • Quản trị khu du lịch
  • Marketing du lịch
  • Quản trị hãng lữ hành
  • Phát triển sản phẩm du lịch

Sinh viên có cơ hội chọn 1 trong 2 hình thức cho kỳ tốt nghiệp: làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế.

Ngoài ra, trong suốt toàn bộ chương trình sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, các nhà quản lý thông qua các buổi tham quan doanh nghiệp, các hội thảo chuyên đề hoặc các yêu cầu phải tiếp xúc trong rất nhiều đề án môn học mà sinh viên phải hoàn thành trong thời gian học tại trường.

Sinh viên được khuyến khích, tạo điều kiện tham dự các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học để gia tăng kinh nhiệm và kỹ năng cho bản thân.

Vui lòng truy cập TẠI ĐÂY để xem thêm thông tin chi tiết chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Du Lịch

 

Thông tin tuyển sinh

Mã trường: D340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 
Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào  tạo.

 

Các thông tin liên quan

Chất lượng đầu ra cử nhân ngành Quản Trị Du Lịch 
Quản Trị Du Lịch và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác