KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuẩn đầu ra - Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Du Lịch

Vương Minh Khoa - 22/06/2016 - 0 bình luận

I. Kiến thức

1. Tri thức chuyên môn

Nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch.

2. Năng lực nghề nghiệp

Có khả năng tham gia nhóm, tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh như thiết kế và quản trị tour, bán tour, quản trị quan hệ khách hàng, tổ chức các sự kiện du lịch, quản lý các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, thương lượng với các đối tác tại các hãng lữ hành, khách sạn – nhà hàng và khu du lịch.

 

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Kỹ năng chuyên môn: hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm soát 
Kỹ năng xử lý tình huống trong lĩnh vực du lịch 
Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 
Kỹ năng xử lý tính huống: ra các quyết định quản trị ở cấp cơ sở 
Năng lực thực hành nghề nghiệp: thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, khách sạn – nhà hàng và khu du lịch

2. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hợp tác và cộng tác 
Kỹ năng xác lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian 
Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc 
Kỹ năng ngoại ngữ: đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp dùng cho Việt Nam 
Kỹ năng tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 

III. Thái độ

1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân 
Tham gia công tác xã hội, đoàn thể

2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Trung thực, có tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là có những tố chất cần thiết ở một người làm nghề Kinh doanh như: sự dấn thân, cam kết. nhiệt tình, năng động, khả năng thích ứng và linh hoạt 
Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng 
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể 
Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác

 

IV. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài nước như các hãng lữ hành, các nhà hàng, khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí…, hoặc tạo lập doanh nghiệp mới kinh doanh trong ngành du lịch 
Trở thành doanh nhân, tạo lập doanh nghiệp mới kinh doanh trong ngành du lịch 
Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch như Sở Du  lịch

 

Thông tin tuyển sinh

Mã trường: D340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 
Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào  tạo.

 

Các thông tin liên quan

Quản Trị Du Lịch và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác