KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo viết bài Hội thảo Quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB-2023)

Khoa QTKD - 21/03/2023 - 0 bình luận

Hội thảo Quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB-2023) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Liège (Bỉ), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Hồng Đức và Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) phối hợp tổ chức.

 Thông tin chương trình:   

  • Thời gian tổ chức: Ngày 25/08/2023 (Thứ Sáu)
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng,  số 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 25/06/2023
  • Bài viết gửi đến địa chỉ emailcomb@due.edu.vn
  • Thông tin liên hệ: PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn (Tel: 02363.950.475), TS. Lê Thị Minh Hằng (Tel: 0905.027.450), Ms. Hà Nguyễn Phương Linh (Tel: 02363.954.243) 
  • Hội thảo sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng tham khảo Thư mời viết bài và Mẫu bài viết của Hội thảo COMB-2023 (file đính kèm).

Khoa Quản trị Kinh doanh trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô!