KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hội thảo Sustainable Tourism 2017

Khoa QTKD - 12/04/2017 - 0 bình luận

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Phát triển du lịch bn vững

Chủ đề: Marketing sản phẩm du lịch, kinh doanh du lịch và

bảo vệ hệ sinh thái: các vấn đề và thách thức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Đại học Paris 13 – Nord, khối đại học Sorbonne Paris, Trung tâm kinh tế đại học Paris Nord, Tổ chức quốc tế quản lý du lịch bền vững, Tổ chức nghiên cứu kinh tế xuyên quốc gia tổ chức hội thảo quốc tế về Phát triển du lịch bền vững (Sustainable Tourism) với chủ đề: Marketing sản phẩm du lịch, kinh doanh du lịch và bảo vệ hệ sinh thái: các vấn đề và thách thức vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 4 năm 2017.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu từ các trường đại học trên thế giới và những người làm việc trong lĩnh vực du lịch có cơ hội trao đổi, mở rộng mạng lưới liên kết về khoa học và nghề nghiệp, nối kết giữa học thuật và thực tế trong lĩnh vực du lịch.

Qua các phiên làm việc chính thức trong thời gian diễn ra hội thảo, các chủ đề liên quan đến phát triển du lịch bền vững được trình bày, thảo luận và trao đổi.

Một số nội dung chính trao đổi thảo luận bao gồm:

  1. Vấn đề phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam và trên thế giới như thế nào?
  2. Các thách thức đặt ra cho sự phát triển của du lịch hiện nay: biến đổi khí hậu, sự ô nhiễm môi trường, các vấn đề về hệ sinh thái, sự an toàn của du khách, sự mâu thuẫn quyền lợi của các bên liên quan trong khai thác và phát triển du lịch.
  3. Các mô hình kinh doanh du lịch và marketing sản phẩm du lịch hướng đến sự phát triển bền vững và bảo vệ hệ sinh thái cũng như môi trường văn hóa.

     4. Các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch đóng góp như thế nào vào việc phát triển bền vững du lịch?

      5. Cần cơ chế, chính sách, đề xuất gì để phát triển du lịch bền vững? Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp ra sao?

     6. Các vấn đề về quản lý và phát triển du lịch bền vững tại châu Á – Thái Bình Dương: chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm

 

Hội thảo cũng là dịp giới thiệu chuyên gia và doanh nghiệp có tên tuổi đến với thế giới, mở rộng mạng lưới liên kết, tạo nên hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế với gần 40 các giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu và giám đốc các doanh nghiệp du lịch đến từ các quốc gia thuộc 5 châu lục, đó là: Pháp, Bỉ, Đức, Úc, Mỹ, Canada, Brazil, Maroc, Thái Lan… Việt Nam.