KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Sự kiện

Hội nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học 2016
Seminar về Leadership 2016
Ngày hội nghề nghiệp 2016
Giải Việt Dã Truyền Thống 2016 - Kỷ niệm 26 năm thành lập trường
Ký kết hợp tác giữa trường Đại học Mở TPHCM và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc
Học kỳ quân sự - Khoá 2015
Tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Talk show “Đi, để thấy mình còn bé” –  khơi nguồn cảm hứng vô tận
Chiến dịch Xuân tình nguyện 2016
2015 The International Conference on Business
«1234»