KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

ĐỊNH HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG TRONG NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Vu Truong Giang - 15/05/2021 - 0 bình luận

1. Định hướng 

Khi xã hội đang trên đà phát triển đi kèm là sự cạnh tranh khá gay gắt bắt buộc các doanh nghiệp phải tạo ra các đột phá để đáp ứng nhu cầu của xã hội đồng thời tăng sức cạnh tranh của mình. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần phải có một bộ phận quản trị nhân sự tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực mạnh để thực hiện các nhiệm vụ tốt nhất.

Như vậy, ta có thể thấy rõ rằng ngành quản trị nhân lực rất quan trọng và theo đó nhu cầu của các doanh nghiệp đối với ngành nhân sự cũng ngày càng nhiều. Do đó, quản trị nhân lực đang là lĩnh vực, ngành nghề phát triển mạnh với cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên đã tốt nghiệp

Bao gồm các vị trí, công việc hấp dẫn:

• Chuyên viên hoạch định và tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quản trị tiền lương, quan hệ lao động, tư vấn nhân sự, chăm sóc nhân viên

• Chuyên viên phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề

• Chuyên viên trong các công ty tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động,…

• Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Phòng Lao động của các Quận, Huyện…

Triển vọng của ngành

Quản trị nhân lực đang là ngành nghề cực kỳ “hot”, được dự đoán ngày càng phát triển trong tương lai. Đó là trụ cột, là “chìa khóa” cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ tổ chức, công ty hay kế hoạch kinh doanh nào.

Cả nước hiện nay có số lượng lớn doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính và đó chính là môi trường thu hút tuyển dụng ngành quản trị nhân lực rất lớn trước mắt và lâu dài với nhu cầu sử dụng lao động cao.

Với sự phát triển của công nghiệp 4.0, định hướng đào tạo năng lực con người về tư duy và quản trị ngày càng cao.

Giá trị của quản trị nhân lực ngày càng được đặt lên vị trí cao hơn. Do đó, việc trả lương cho các vị trí trong lĩnh vực này cũng tỉ lệ thuận tăng dần trong những năm vừa qua.

Và cuối cùng có thể bạn không biết, có đến 70% các nhà quản lý và lãnh đạo đi lên từ nghề quản lý nhân sự đó.