KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuẩn đầu ra - Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Nhân Lực

Vương Minh Khoa - 22/06/2016 - 0 bình luận

I. Kiến thức

1. Tri thức chuyên môn

Nắm vững và vận dụng thành thạo các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và các kiến thức chuyên ngành về quản trị nhân lực vào trong thực tiễn.

2. Năng lực nghề nghiệp

Có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nhân lực như công tác hoạch định và tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, công tác quản trị tiền lương, quan hệ lao động, tư vấn nhân sự, chăm sóc nhân viên.

 

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Kỹ năng chuyên môn: hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm soát trong lĩnh vực quản trị nhân sự 
Năng lực thực hành nghề nghiệp: lập kế hoạch và tổ chức tuyển  dụng, đào tạo, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực, quản trị hệ thống tiền lương, công tác hành chính nhân sự 
Kỹ năng thu thập, phân tích xử lý thông tin liên quan đến chuyên ngành nhân sự

2. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hợp tác và cộng tác 
Kỹ năng đàm phán và thuyết trình 
Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc 
Kỹ năng ngoại ngữ: đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp dùng cho Việt Nam 
Kỹ năng tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 

III. Thái độ

1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân
Tham gia công tác xã hội, đoàn thể

2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Trung thực, có tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là có những tố chất cần thiết ở một người làm nghề Kinh doanh như: sự dấn thân, cam kết. nhiệt tình, năng động, khả năng thích ứng và linh hoạt 
Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng 
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể 
Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác

 

IV. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Chuyên viên hoạch định và tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quản trị tiền lương, quan hệ lao động, tư vấn nhân sự, chăm sóc nhân viên 
Chuyên viên phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề 
Chuyên viên trong các công ty tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động,…
Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Phòng Lao động của các Quận, Huyện,…

 

Thông tin tuyển sinh

Mã trường: D340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào  tạo.

 

Các thông tin liên quan

Quản Trị Nhân Lực và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác