KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên ngành Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo)

Vương Minh Khoa - 21/06/2016 - 0 bình luận

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh (văn bằng 2) có thời gian đào tạo khoảng 2 năm với 69-73 tín chỉ (23-24 môn học). Khối lượng kiến thức của chương trình bao gồm:

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 

Chia thành 2 khối kiến thức:

  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành
  • Khối kiến thức ngành và chuyên sâu

Bao gồm các môn học, 5 chuyên đề, thực tập tốp nghiệp và khóa luận tốt nghiệp tương đương 69-73 tín chỉ. Một số môn chuyên ngành tiêu biểu:      

  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh quốc tế
  • Quản trị hiệu quả công việc
  • Quản trị chất lượng
  • Quản trị sự thay đổi

Sinh viên có cơ hội chọn 1 trong 2 hình thức cho kỳ tốt nghiệp: làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế. Đồng thời, môn Thực tập TN QTKD - Sinh viên được miễn giảm học phần này nếu nộp giấy xác nhận của công ty đã đi làm 1 năm trở lên trước thời điểm xét tốt nghiệp ra trường.

Ngoài ra, trong suốt toàn bộ chương trình sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, các nhà quản lý thông qua các buổi tham quan doanh nghiệp, các hội thảo chuyên đề hoặc các yêu cầu phải tiếp xúc trong rất nhiều đề án môn học mà sinh viên phải hoàn thành trong thời gian học tại trường.

Sinh viên được khuyến khích, tạo điều kiện tham dự các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học để gia tăng kinh nhiệm và kỹ năng cho bản thân.

Vui lòng truy cập TẠI ĐÂY để xem thêm thông tin chi tiết chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh

 

Đối tượng tuyển sinh

  • Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (thời gian đào tạo 2 năm)
  • Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành (thời gian đào tạo 2 năm)

 

Các thông tin liên quan

Chất lượng đầu ra cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh 
Quản Trị Kinh Doanh và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác