KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuẩn đầu ra - Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh

Vương Minh Khoa - 21/06/2016 - 0 bình luận

I. Kiến thức

1. Tri thức chuyên môn

Nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và chuyên sâu trong các lĩnh vực: kinh doanh, marketing, nhân sự,… vào trong thực tiễn.

2. Năng lực nghề nghiệp

Giải quyết các vấn đề về quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp như: 
Lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp: kế hoạch về sản xuất, sản phẩm, giá cả, phân phối, bán hàng,… 
Xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp 
Thực hiện, tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh như quản trị nhân lực, bán hàng, bán hàng online, Marketing, Marketing online, dự trữ, phân phối, quảng cáo, quản trị sản xuất, chất lượng sản phẩm dịch vụ

 

​II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Kỹ năng chuyên môn: hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm soát 
Kỹ năng xử lý tính huống: ra các quyết định quản trị ở cấp cơ sở 
Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 
Năng lực thực hành nghệ nghiệp: thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, triển khai các dự án kinh doanh, quản trị hoạt động các bộ phận chức năng, quản trị quá trình sản xuất kinh doanh

2. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hợp tác và cộng tác 
Kỹ năng xác lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian 
Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc 
Kỹ năng ngoại ngữ: đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp dùng cho Việt Nam 
Kỹ năng tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 

III. Thái độ

1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân 
Tham gia công tác xã hội, đoàn thể

2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Trung thực, có tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là có những tố chất cần thiết ở một người làm nghề Kinh doanh như: sự dấn thân, cam kết. nhiệt tình, năng động, khả năng thích ứng và linh hoạt 
Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng 
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể 
Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác

 

IV. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm việc ở các bộ phận trong các doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc mọi ngành nghề hoặc có thể tạo lập và quản lý điều hành tốt các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Nhân viên kinh doanh, quản trị viên trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ 
Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân

 

Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (thời gian đào tạo 2 năm)
Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành (thời gian đào tạo 2 năm)

 

Các thông tin liên quan

Quản Trị Kinh Doanh và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác