KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học

Khoa QTKD - 20/05/2012 - 0 bình luận

Trong công tác sinh viên NCKH 2011 – 2012, Khoa QTKD có hai nhóm đề tài đạt giải Nhì cấp Trường. 

Thứ nhất, đó là đề tài “Học phí và chất lượng đào tạo dưới góc nhìn của người học” của nhóm sinh viên Phạm Thị Thiên Trang; (Nhóm trưởng); Hồ Dương Phụng; Phạm Thị Hồng Lam; Trần Thị Mộng Trúc thực hiện. Đề tài đồng giải nhì là của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Thể;  (Nhóm trưởng); Hoàng Thu Hoài; Lưu Thị Lan, với công trình “Sinh viên với hàng Việt”.

Hội đồng chuyên môn đang đánh giá các bài NCKH của SV