KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2013 - 2014

Khoa QTKD - 19/05/2014 - 0 bình luận

Kết quả hướng dẫn sinh viên NCKH năm 2013 – 2014 đạt năm giải cấp trường. Trong đó gồm một giải nhì, hai giải Ba, hai giải khuyến khích. Trước đó, Khoa cũng tiến xét và trao giải cấp khoa cho 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa bản địa các dân tộc Tây nguyên” của nhóm sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch là nhóm tác giả đạt giải cáo nhất trong vòng loại SVNCKH 2013-2014.

Một số hình ảnh sinh viên Khoa QTKD nhận phần thưởng và giấy chứng nhận giải thưởng cấp Khoa năm học 2013 – 2014.

Nhằm khuyến khích và thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học, từ 2010 đến 2014, nhà trường đã tổ chức 4 hội thảo khoa học sinh viên, với sự tham gia của trên 20 nhóm sinh viên các khoa tham gia. Song song với việc tập huấn cho sinh viên từ phía nhà trường, đội ngũ giảng viên Khoa QTKD cũng rất tận tình hướng dẫn các em thực hiện đề tài.