KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học niên khóa 2015-2016

Khoa QTKD - 08/01/2017 - 0 bình luận

Có thể nói, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016 của Khoa QTKD dã mang về thành tích nổi bật nhất nếu so với tất cả những năm học trước. Với 3 đề tài được xét chọn tham gia cuộc thi SVNCKh vòng cấp Bộ 2015 – 2016 thì cả 3 đề tài đều xuất mang giải thưởng Khuyến Khích.

         Sinh viên ĐH Mở - TP HCM nhận thưởng đề tài cấp bộ.

Không chỉ là giải thưởng SVNCKH Cấp Bộ, mà hai nhóm đề tài của các bạn sinh viên của Khoa cũng đã xuất sắc được Hội đồng Khoa học đánh giá cao và được mời trình bày tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tai Đại học Đà Nẳng vào tháng 9/2016. Hai công trình nghiên cứu này cũng được xuất bản trong kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Toàn quốc lần thứ IV các Trường đại học Khối ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2016. 

Riêng kết quả giải thưởng SVNCKH vòng cấp Trường, các bạn đã mang về cho Khoa tất cả 10 giải. Trong đó, ba giải Nhất, bốn giải Nhì và ba giải Ba.