KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

SÀI GÒN TOURIST TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP

Lê Phan Anh Vũ - 07/02/2017 - 0 bình luận

Sinh viên có nhu cầu thì nộp CV về Văn phòng Khoa, từ ngày ra thông báo đến ngày 10/2/2017

Vị trí thực tập

Phòng KDKL&HN/ KHỐI INBOUND

Địa điểm thực tập: Văn phòng 45 Lý Tự Trọng & 102 Nguyễn Huệ, Q1

  1. Nhân viên quầy

KHỐI DU LỊCH NỘI ĐỊA

Địa điểm thực tập: 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM

  1. Nhân viên kinh doanh
  2. Nhân viên Điều hành
  3. Nhân viên CUDV&QLCL

KHỐI DLNN – PHÒNG ĐHKL

Địa điểm thực tập: Tại văn phòng chính 45 Lý Tự Trọng hoặc tại 102 Nguyễn Huệ, Q1

  1. Điều hành land
  2. Nhân viên tổ vé máy bay
  3. Nhân viên tổ visa

KHỐI DLNN – Phòng KDKL

Địa điểm thực tập: 102 Nguyễn Huệ + 45 Lê Thánh Tôn

  1. Nhân viên kinh doanh – quầy khách lẻ

Phòng Tiếp Thị - Truyền Thông

Địa điểm thực tập: 102 Nguyễn Huệ

  1. Nhân viên Tiếp Thị - Truyền Thông