KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế tháng 6 - tháng 7 (Intership.edu.vn)

Nguyễn Ngọc Thông - 08/06/2016 - 0 bình luận

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(Tháng 06 - Tháng 7 năm 2016)

 

Công Ty

Vị Trí tuyển dụng

Link

Deadline

VSV Vietnam

Thực tập Biên Phiên Dịch

http://bit.ly/1sYEmP2

16.06.2016

VSV Vietnam

Thực tập Xuất Nhập Khẩu

http://bit.ly/1Ula7sf

16.06.2016

Calpis Vietnam

Thực Tập Marketing

http://bit.ly/1U73mdw

13.06.2016

Ielts Power

Thực tập Sales/ Marketing

http://bit.ly/22tP64A

10.06.2016

PO Group

Thực tập Tư Vấn Du Học & Marketing

http://bit.ly/1Pd4Q4k

03.07.2016

Talent Mind Education

Thực tập Phát triển nội dung

http://bit.ly/1TC91vz

10.06.2016

Isobar Vietnam

Thực tập Marketing

http://bit.ly/1ZoQxiL

18.06.2016

Phương Bắc

Thực Tập Tại Bộ Phận Văn Phòng & Bán Hàng

http://bit.ly/212q3En

06.07.2016

Wavesoft

Thực tập phòng Kinh Doanh

http://bit.ly/1TVWO7q

10.06.2016

KMS Technology

Thực tập Marketing

http://bit.ly/1t0E2PS

20.06.2016