KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuẩn đầu ra - Chương trình đào tạo ngành Marketing

Vương Minh Khoa - 21/06/2016 - 0 bình luận

I. Kiến thức

1. Tri thức chuyên môn

Nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực Marketing như: Marketing nội bộ, Marketing quốc tế, Marketing dịch vụ, Marketing kỹ thuật số, Marketing xã hội, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, hay nghiên cứu thị trường,… vào trong thực tiễn của doanh nghiệp.

2. Năng lực nghề nghiệp

Giải quyết các vấn đề về quản trị và kinh doanh trong doanh nghiệp; lập  kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing, xây dựng, định vị và phát triển thương hiệu, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu, để từ đó thiết kế và phát triển sản phẩm/dịch vụ phù hợp, tổ chức và phát triển hệ thống kênh phân phối và bán hàng, đưa ra các chiến lược giá phù hợp, tổ chức các hoạt động quảng bá cho sản phẩm và doanh nghiệp, đề xuất chính sách xúc tiến và chiêu thị.

 

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Kỹ năng chuyên môn: hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm soát 
Kỹ năng xử lý tình huống trong lĩnh vực Marketing 
Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 
Kỹ năng xử lý tính huống: ra các quyết định quản trị ở cấp cơ sở 
Năng lực thực hành nghề nghiệp: thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, khách sạn – nhà hàng và khu du lịch

2. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hợp tác và cộng tác 
Kỹ năng xác lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian 
Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc 
Kỹ năng ngoại ngữ: đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp dùng cho Việt Nam 
Kỹ năng tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 

III. Thái độ

1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân 
Tham gia công tác xã hội, đoàn thể

2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Trung thực, có tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là có những tố chất cần thiết ở một người làm nghề Kinh doanh như: sự dấn thân, cam kết. nhiệt tình, năng động, khả năng thích ứng và linh hoạt 
Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng 
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể 
Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác

 

IV. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm việc ở phòng Kinh doanh hoặc phòng Marketing của các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề 
Làm việc trong các tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cảo hay các công ty cung cấp sản phẩm sáng tạo và truyền thông, các công ty nghiên cứu thị trường 
Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ,… 
Làm việc tại các bộ phận Marketing hoặc bán hàng của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau 
Làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ Marketing: công ty truyền thông, công ty quảng cáo, công ty phát triển sản phẩm sáng  tạo,… 
Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

 

Thông tin tuyển sinh

Mã trường: D340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 
Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào  tạo.

 

Các thông tin liên quan

Marketing và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác