KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO v/v tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” Năm học 2016 – 2017

Lê Phan Anh Vũ - 17/04/2017 - 0 bình luận

Thực hiện kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2016 – 2017, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với SV” cụ thể như sau:

 

1. Nội dung:

            - Thực hiện kế hoạch Công tác sinh viên triển khai các định hướng của nhà trường, các quy trình thủ tục đổi mới phục vụ sinh viên trong học tập.

            - Tiếp nhận các đề xuất, phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập tại Trường, để điều chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và tạo môi trường học tập tốt, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên

2. Thời gian và địa điểm: Sáng (Ca 1: 08g00 – 09g30; Ca 2: 09g45 – 11g15); Chiều (Ca 3: 13g30 – 15g00; Ca 4: 15g15 – 16g45 ); Tối (Ca 5: 18h00 – 19h30)

Khoa Quản trị kinh doanh: Ca 3, Chiều Thứ bảy, 22/4/2017 tại Hội trường A, số 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp. HCM.

3. Đối tượng: Toàn thể sinh viên các khóa đang học tại trường.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt trước 15 phút để thực hiện công tác điểm danh tham gia, nhận phiếu xác nhận tham gia sau khi kết thúc buổi trao đổi.

- Trường hợp sinh viên bận lịch học có thể tham gia lịch học của các khoa khác.

- Sinh viên tham gia được cộng 05 điểm vào điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.