KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/v phần hỗ trợ cho các bạn SV khoa QTKD từ CLB Cựu SV trong mùa dịch

Khoa QTKD - 29/07/2021 - 0 bình luận

THÔNG BÁO

V/v phần hỗ trợ cho các bạn sinh viên khoa QTKD từ

CLB Cựu Sinh Siên trong mùa dịch

 

Trong ngày 26/07/2021 có ra thông báo cho các bạn về phần hỗ trợ của CLB Cựu Sinh Viên với danh sách 102 bạn được cung cấp bởi Phòng Công Tác Sinh Viên trong đợt kêu gọi nhận phần hỗ trợ từ nhà trường vào ngày 09/07/2021. Nhưng khi kết quả nhận về là Khoa nhận được lượt đăng kí tài khoản với 253 lượt trong ngày 26/07/2021 vượt hơn so với số lượng suất được hỗ trợ từ CLB Cựu Sinh Viên.

Nay Khoa QTKD xin thông báo danh sách các bạn được nhận phần hỗ trợ là bao gồm 95 bạn có trong danh sách của Phòng Công Tác Sinh Viên được chọn ra với tiêu chí hộ nghèo và có nguyện vọng hỗ trợ vào ngày 09/07/2021 và đã cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng trong ngày 26/07/2021

Rất hy vọng với sự hỗ trợ này của CLB Cựu Sinh Viên sẽ là nguồn động viên tinh thần giúp cho các bạn trong những ngày sắp tới.

Khoa QTKD xin cám ơn CLB Cựu Sinh Viên của khoa QKTD đặc biệt là Anh Tu Mi – Chủ tịch CLB Cựu Sinh Viên đã giúp cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong thời gian này

Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ thật khoẻ mạnh.

Khoa QTKD

Danh sách các bạn sinh viên được nhận hỗ trợ