KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V TIẾP SINH VIÊN SÁNG THỨ TƯ, 4/1/2017

Lê Phan Anh Vũ - 03/01/2017 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh tham dự buổi họp chi bộ 12 vào buổi chiều ngày thứ tư, 04/ 01/ 2017 nên Văn phòng Khoa sẽ tiếp sinh viên vào buổi sáng cùng ngày.

Lịch tiếp sinh viên của Khoa QTKD: Chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư & Sáng Thứ Năm, Thứ Sáu. Sinh viên đi đúng lịch để thuận tiện cho công tác đón tiếp và nhiệm vụ của Nhà Trường.