KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KINH DOANH QUỐC TẾ

Vu Truong Giang - 15/05/2021 - 0 bình luận

Định nghĩa

Kinh doanh quốc tế là một ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cũng như bổ sung kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế. Bao gồm: 

• Các kiến thức nền tảng và chuyên về quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế theo xu hướng toàn cầu hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế qua các môn học chuyên ngành như: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Đầu tư quốc tế, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương...

• Cung cấp các kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cụ thể. Ứng dụng trong giải quyết các vấn đề chống phá giá, tranh chấp trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài, kỹ năng giải quyết tình huống kinh doanh, làm việc nhóm, đàm phán, thương lượng…

• Bám sát vào nội dung kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghiệp vụ trong chương trình học. Sinh viên, học viên cao học ngành kinh doanh quốc tế có thể chọn một trong các chủ đề cho bài luận của mình như:

• Quy trình xuất nhập khẩu.

• Phân tích thực trạng/ tình hình hoạt động và giải pháp cho doanh nghiệp/ công ty kinh doanh quốc tế.

• Quản trị rủi ro - khủng hoảng.

• Kinh doanh xuất - nhập khẩu.

• Marketing quốc tế: Hoạt động Marketing tại doanh nghiệp/ công ty kinh doanh quốc tế.

Câu chuyện về ngành Kinh doanh quốc tế

Thầy Cao Minh Trí

https://elo.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/Cao-Minh-Tri.png

 

Tiến sĩ/Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế Khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Mở TPHCM

Thầy tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan năm 2010. Thầy hiện là Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mở TPHCM. Trong khoảng thời gian bắt đầu công tác giảng dạy cho đến nay, các công trình khoa học của Thầy đã xuất bản trên các tạp chí uy tín ví dụ: Tạp chí Phát triển và hội nhập, tạp chí Phát triển kinh tế, tạp chí Công thương, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương...Sử dụng thành thạo ngoại ngữ Anh trong công tác chuyên môn.