KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuẩn đầu ra - Chương trình đào tạo ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Vương Minh Khoa - 21/06/2016 - 0 bình luận

I. Kiến thức

1. Tri thức chuyên môn

Nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và chuyên sâu trong các lĩnh vực: kinh doanh, marketing, nhân sự,… vào thực tiễn.

2. Năng lực nghề nghiệp

Giải quyết các vấn đề trong các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng toàn cầu, đặc biệt doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; bao gồm các vấn đề về hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thâm nhập thị trường nước ngoài, tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề nhân sự ở các công ty đa quốc gia, lập kế hoạch và triển khai các dự án kinh doanh.

 

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Kỹ năng chuyên môn: hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm soát 
Kỹ năng xử lý tính huống liên quan đến chuyên ngành kinh doanh quốc tế 
Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 
Năng lực thực hành nghệ nghiệp: thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, triển khai các dự án kinh doanh, quản trị hoạt động các bộ phận chức năng, quản trị quá trình sản xuất – kinh doanh

2. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hợp tác và cộng tác 
Kỹ năng xác lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian 
Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc 
Kỹ năng ngoại ngữ: đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp dùng cho Việt Nam 
Kỹ năng tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 

III. Thái độ

1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân 
Tham gia công tác xã hội, đoàn thể

2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Trung thực, có tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là có những tố chất cần thiết ở một người làm nghề Kinh doanh như: sự dấn thân, cam kết. nhiệt tình, năng động, khả năng thích ứng và linh hoạt 
Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng 
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể 
Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác

 

IV. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong và ngoài nước, các  công  ty kinh  doanh ngoại tệ 
Làm việc tại các tổ chức quốc tế các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty Việt nam ở nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu  tư,... 
Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

 

Thông tin tuyển sinh

Mã trường: D340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Các thông tin liên quan

Kinh Doanh Quốc Tế và Cơ hội việc làm 
Các ngành đào tạo khác