KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chuyển địa điểm học tập hệ Văn bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH

Nguyễn Ngọc Thông - 11/10/2016 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo thông báo v/v chuyển địa điểm học tập hệ Văn bằng thứ 2 và Liên thông CĐ- ĐH. Chi tiết thông tin, Anh/ Chị xem ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/qldt/Pages/Chuyen-dia-diem-hoc-tap.aspx

(Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo)