KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

10 lí do bạn nên lựa chọn Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở TP.HCM

Khoa QTKD 1 - 12/03/2016 - 0 bình luận

Chúng ta hãy cùng điểm qua 10 lí do mà bạn nên theo học tại Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở Tp.HCM qua đoạn phim sau: