KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp
Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp

Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp

  • Nhà sản xuất: NemCollege
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 2.100.000₫

Mục tiêu:

- Giúp học viên nắm bắt được ngữ pháp Hán ngữ và học tập về 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

- Học viên hoàn tất mỗi cấp học có thể đạt đến trình độ tương đối của năng lực Hán ngữ Trung Quốc (HSK) và trình độ Hán ngữ quốc gia.

Hiệu quả học tập trình độ Sơ cấp:

- Thuần thục phiên âm La tinh.

- Nắm bắt khoảng 900 từ vựng với các loại câu, mẫu câu thông dụng, năng lực nghe; nói, đặc điểm ngữ pháp tương ứng.

- Dùng các mẫu câu thường dùng để giao tiếp.

Thời lượng: 72 buổi

- Học vào các ngày 2/4/6 giờ học 17:45~19:15

- Học vào các ngày 2/4/6 giờ học 19:30~21:00

- Học vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (dành cho người bận rộn) giờ học 09:00~11:30

- Học vào các ngày thứ Ba và thứ Năm (dành cho người bận rộn) giờ học 08:30~11:00

Giáo viên:

- GV Trung Quốc: 2 buổi/tuần

- GV Việt Nam: 4 buổi/tuần

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.