KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tiếng Nhật trung cấp
Tiếng Nhật trung cấp Tiếng Nhật trung cấp

Tiếng Nhật trung cấp

  • Nhà sản xuất: NemCollege
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 2.200.000₫

Dành cho người đã học tiếng Nhật từ 1 năm rưỡi trở lên.

Ký hiệu: CA.

Thời lượng: 100 phút/buổi, 3 buổi/tuần, 35 buổi/khóa.

Giáo viên Việt dạy 50 phút/ buổi. 3 buổi/tuần.

Giáo viên Nhật dạy đàm thoại và luyện nghe 50 phút/buổi. 3 buổi/tuần.

Chương trình học:

- Giờ ngữ pháp: Ôn lại các mẫu ngữ pháp đã học; Học thêm một số mẫu ngữ pháp N3; Luyện dịch các bài văn có trong giáo trình.

- Giờ đàm thoại: Luyện nghe với giáo viên Nhật; Luyện các bài đàm thoại dựa trên mẫu có sẵn.

Giáo trình: Minna no Nihongo chuukyuu (Từ bài 1-10)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.