KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tiếng Anh du học - Study Abroad Program
Tiếng Anh du học - Study Abroad Program Tiếng Anh du học - Study Abroad Program

Tiếng Anh du học - Study Abroad Program

  • Nhà sản xuất: NemCollege
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 6.500.000₫

Thời lượng: 18 tuần

Thời gian học: 8h-12h từ thứ Hai đến thứ Sáu

Chương trình cấp tốc dành cho học viên muốn đạt trình độ Anh ngữ cao cấp trong thời gian ngắn nhất. Chỉ sau 18 tuần học, học viên sẽ có được những kiến thức và kỹ năng Anh ngữ học thuật tổng hợp để thành công trong môi trường du học, và sẵn sàng cho kỳ thi TOEFL iBT.

Thi xếp lớp:

- Trước khi tuyển sinh, học sinh sẽ được thi kiểm tra 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

- Dựa vào kết quả thi xếp lớp, học viên được xếp vào lớp phù hợp với trình độ của mình

Văn bằng:

- Hoàn tất chương trình, học viên sẽ tham dự kỳ thi TOEFL quốc tế

- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đồng ký bởi Anh Văn Hội Việt Mỹ và Đại Học CSI/CUNY (Hoa Kỳ), cùng cấp chứng nhận điểm TOEFL quốc tế có giá trị vào học hầu hết các trường Đại học trên thế giới

Yêu cầu đối với học viên:

- Học viên phải có trình độ tiếng Anh trung cấp  nếu muốn tham gia chương trình Anh Ngữ Du Học. Học viên không đủ trình độ sẽ phải tham gia chương trình Anh ngữ giao tiếp quốc tế cấp tốc kéo dài 18 tuần

- Học viên phải chấp hành nội quy của lớp học

- Học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại (trong trường hợp đặc biệt được chúng tôi chấp thuận, học phí chỉ được phép bảo lưu trong vòng 3 tháng)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.