KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Quy trình hỗ trợ Sinh viên - 2017

Vương Minh Khoa - 23/04/2017 - 0 bình luận

1. Quy trình Nghiên cứu khoa học Sinh viên
2. Thông tin dịch vụ sinh viên - quy chế đào tạo
3. Hướng dẫn giải đáp thắc mắc, hỗ trợ Sinh viên
4. Quy trình thực tập tốt nghiệp
5. Quy trình nhận bằng tốt nghiệp tại VP Khoa Quản trị kinh doanh
6. Hoạt động đoàn thể
7. Hoạt động sinh viên
8. Câu lạc bộ sinh viên

Xem thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập TẠI ĐÂY