KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Luyện thi bằng DELF
Luyện thi bằng DELF Luyện thi bằng DELF

Luyện thi bằng DELF

  • Nhà sản xuất: NemCollege
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 1.300.000₫

Thời lượng: 3 tháng

Luyện thi 6 văn bằng tương đương với 6 cấp độ theo khung quy chiếu chung Châu Âu:

A1 - trình độ giao tiếp ban đầu sơ cấp (découverte)

A2 - trình độ giao tiếp sơ trung cấp (survie)

B1 - trình độ giao tiếp ngưỡng (seuil)

B2 - trình độ giao tiếp độc lập (indépendant)

C1 - trình độ giao tiếp tự chủ (indépendant)

C2 - giao tiếp ở trình độ cao (maîtrise)

Mỗi một văn bằng độc lập, bao gồm 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết.

Mục tiêu đào tạo tiếng Pháp của trung tâm

- Giúp học viên giao tiếp tự tin, phản xạ.

- Hiểu sâu về văn hóa và truyền thống Pháp.

- Đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ.

- Làm cho học viên yêu thích tiếng Pháp.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.