KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm
Kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm Kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm

Kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm

  • Nhà sản xuất: NemCollege
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 1.400.000₫

Đối tượng:

- Các cấp quản lý và các nhân viên cùng làm việc trong một tổ chức và trong công việc phải  thường xuyên quan hệ, phối hợp với nhau

- Các đối tượng quan tâm đến hoạt động làm việc theo tinh thần đội nhóm

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể:

- Học viên có thể xây dựng được kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc

- Học viên có khả năng phân công công việc và triển khai công việc tới các thành viên trong một nhóm

- Xây dựng tinh thần làm việc nhóm thân thiện

- Nhận biết cách thức các thành viên trong nhóm làm việc với nhau, qua đó chú trọng đến vai trò và kỹ năng của từng cá nhân cần có để hoàn thành công việc

- Thay đổi hành vi trong môi trường làm việc với mục tiêu trở thành một thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả hơn bằng cách thực hiện kế hoạch hành động cá nhân

Nội dung khóa học:

- Xây dựng mục tiêu cho nhóm

- Tiến hành họp nhóm

- Vai trò của các thành viên trong nhóm

- Giải quyết các mâu thuẫn trong nhóm

Thời lượng: 4 buổi

Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật (8h30-16h30)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.