KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hệ đào tạo không chính quy

B. CÁC HỆ ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY

 

1. Đào tạo từ xa

Đào tạo từ xa – Văn bằng 1

Thời gian đào tạo từ 4 đến 5 năm với bằng Cử nhân Quàn trị kinh doanh. Để đăng ký học hệ này, các bạn không cần thi tuyển nhưng phải có bằng Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương. Thời gian tuyển sinh suốt năm.

Đào tạo từ xa - Văn bằng 2

Thời gian đào tạo khoảng 2,5 năm với bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Yêu cầu đầu vào là bằng tốt nghiệp đại học một ngành khác không phải là Quản trị kinh doanh.

Đào tạo từ xa - Liên thông

Thời gian đào tạo 1,5 năm. Bằng tốt nghiệp là bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Yêu cầu đầu vào là bạn đã tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh. Kỳ thi đầu vào hệ này được tổ chức hàng năm vào tháng 4 và tháng 11.

 

 

2. Đào tạo vừa làm vừa học (VLVH)

VLVH – Văn bằng 1

Thời gian đào tạo từ 4 đến 5 năm với bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Để đăng ký học hệ này, các bạn không cần thi tuyển nhưng phải có bằng Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương. Thời gian tuyển sinh suốt năm.

VLVH – Văn bằng 2

Thời gian đào tạo khoảng 2,5 năm với bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.  Yêu cầu đầu vào là bằng tốt nghiệp đại học một ngành khác không phải là Quản trị kinh doanh.

VLVH – Liên thông

Thời gian đào tạo 1,5 năm. Bằng tốt nghiệp là bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Yêu cầu đầu vào là bạn đã tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh.  Kỳ thi đầu vào hệ này được tổ chức hàng năm vào tháng 4 và tháng 11.

 

Liên hệ: 
Trung tâm đào tạo từ xa 
Phòng 006 , 97 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM 
Điện thoại: (08) 39 300 155