KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hệ đào tạo chính quy

A. CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

 

1. Đại học chính quy

Thời gian đào tạo 11 học kỳ (3.5 năm). Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.  Hệ đào tạo chính quy tuyển sinh hàng năm vào tháng 7 trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, theo hai khối A, A1 và D. 

Hệ đào tạo chính quy có 4 chuyên ngành đào tạo: marketing, du lịch, nhân lực và kinh       doanh quốc tế.                                                                                                                        

 

2. Văn bằng 2

Đây là hệ đào tạo dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học thuộc một ngành khác không phải là Quản trị kinh doanh. Thời gian đào tạo là 2 năm. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Kỳ thi đầu vào hệ này được tổ chức hàng năm vào tháng 4 và tháng 11.

 

Liên hệ:
Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Mở TPHCM
Địa chỉ: Phòng 107, 97 Võ Văn Tần, Phường 6 Quận 3 TP.HCM
Điện thoại: (08) 39 307 696