KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

GIỚI THIỆU HƯỚNG NGHIỆP VỀ NGÀNH HỌC: MARKETING

Khoa QTKD - 30/11/2022 - 0 bình luận

Tên ngành

Marketing

Giới thiệu vắn tắt ngành

(100 -120 words)

Đào tạo cử nhân ngành Marketing có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Marketing để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Thời gian đào tạo

(Chỉ ghi số năm và số học kỳ)

4 năm

Tổng số tín chỉ đào tạo

(Ghi vắn tắt tổng số TC bao gồm LT và TH, GDĐC, GDCN và Thực tập, khóa luận)

 • 125 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 74 tín chỉ
 • Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Chuyên ngành (nếu có)

(List tên các chuyên ngành)

 •  

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

(List vị trí việc làm có nêu ở CTĐT mới nhất.)

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Vị trí việc làm 1: Nhân viên kinh doanh/ bán hàng, marketing, nhãn hàng,…trong các tổ chức (cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội), doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề. Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cơ sở sau 3-5 năm (trưởng nhóm/ giám sát bán hàng, marketing, nhãn hàng), quản trị viên cấp trung sau 5-10 năm (trưởng phòng, giám đốc bán hàng, marketing, nhãn hàng).
 • Vị trí việc làm 2: Chuyên viên làm việc trong các tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, sản phẩm sáng tạo, truyền thông/ PR, thương hiệu, nghiên cứu thị trường…Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cơ sở sau 3-5 năm (trưởng nhóm/ chuyên viên cao cấp/ giám sát quản lý khách hàng, truyền thông, sáng tạo), quản trị viên cấp trung sau 5-10 năm (trưởng phòng/ giám đốc khách hàng, truyền thông, sáng tạo)

Điều kiện tốt nghiệp

(Ghi theo CTĐT mới nhất)

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình khóa – ngành;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 (theo thang điểm 4) trở lên;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên hiện hành;
 • Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của toàn khóa học.

Link dẫn về Chương trình đào tạo của ngành

https://drive.google.com/file/d/1BtR_EZGJtG3DpM6ur4EVjlLkaOMfo44n/view

Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

Khoa Quản trị kinh doanh

 • Phòng 403, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3838 6604 - Email: qtkd@ou.edu.vn